Fachowa pomoc gdy zmagasz się z życiem

Beata Wietrzyk
Psycholog (ze specjalizacją w psychologii dziecka), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta i psychoterapeuta
W dyskretny i poufny sposób pomaga radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Jest ciepła, dyskretna, daje poczucie bezpieczeństwa i nadziei.
Psycholog to ktoś kto wspiera w radzeniu sobie z trudnymi dla psychiki sytuacjami. By skorzystać z  jego pomocy nie musisz być chory, bo jego zadaniem jest także pomoc osobom zdrowym w  zachowaniu zdrowia. Jego praca polega na słuchaniu, wskazywaniu kierunku i  wspieraniu. Spotkanie z  psychologiem to nie luksus, ani fanaberia, ale element higieny psychicznej, dzięki której jesteśmy w stanie zapewnić sobie i  swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i  rozwoju.

Jeżeli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób

Eckhart Tolle

Obszary pomocy

Wychowanie dziecka (terapia dziecka)

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo w kryzysie

Problemy emocjonalne i trudności w radzeniu sobie ze stresem

Odnajdywanie siebie i swojej drogi życiowej

i

Badania psychologiczne, wydawanie opinii psychologicznej

Radzenie sobie z uzależnieniem własnym lub osoby bliskiej z rodziny

Dzieci i młodzież - zagrożenia związane z używaniem komputera, internetu i innych urządzeń

Warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych i kompetencji społecznych

Jak umówić się na spotkanie?

wystarczy zadzwonić lub napisać

Terapia indywidualna dorosłych

Pomoc psychologiczna zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych, także na na potrzeby orzecznictwa ZUS, KRUS.

Terapia dzieci i młodzieży

Pomoc w zakresie problemów rozwojowych, wychowawczych oraz interpersonalnych dziecka lub nastolatka.

Terapia rodzin

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz w odbudowie więzi między jej członkami.

Do przeczytania