Cennik

Indywidualna konsultacja/porada psychologiczna (50 minut) – 70 pln.

Konsultacja dla par/rodziców (60 minut) – 100 pln

Pełne badanie psychologiczne osoby dorosłej z wydaniem opinii (m.in. dla potrzeb orzecznictwa); (120 minut) – 180 pln