Aktualny cennik

Konsultacja indywidualna / sesja terapii indywidualnej (50 minut): 110 zł

Konsultacja rodzinna / terapia rodzinna (80 minut): 180 zł

Badanie psychologiczne osoby dorosłej (wywiad, testy), z wydaniem pisemnej opinii (czas trwania 60 – 120 minut): 150 – 250 zł

Badanie psychologiczne dziecka (wywiad, testy), z wydaniem pisemnej opinii (czas trwania 120 – 180 minut): 250 zł

W PRZYPADKU BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NA RZECZ ORZECZNICTWA KRUS, ZUS MOŻLIWE WIZYTY DOMOWE  cena wizyty domowej jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od czasu wizyty i odległości.

Należność płatna gotówką po zakończeniu spotkania.

W przypadku rezygnacji z wizyty, proszę o odwołanie co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem.

REJESTRACJA DO GABINETU ODBYWA SIĘ POD NUMEREM PRACOWNI PSYCHOTERAPII WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO  W MSZANIE DOLNEJ, RYNEK 15

Tel. 519 141 094.